«

40 lat Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema