2023.10.14 ZLOT KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY “BESKID WYSPOWY”