Kontakt

Godziny pracy Biura Oddziału:
Ze względu na remont, prosimy o ustalanie spotkań telefoniczne. Tel.: 660 794 379

Adres do korespondencji:
Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa BEMA
ul. Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków

tel./faks TP SA/CA MON: 26-113-12-01,
tel. TP SA/CA MON: 26-113-12-00 wew. 105 – czynny w godz. dyż. Biura Oddziału.
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl
NIP: 676-21-73-274
REGON: 350526142

Konto Bankowe:

PeKaO SA O/Kraków
Nr rachunku: 20 1240 4533 1111 0000 5425 7025