Klub Turystyki Motorowej PTTK „KRAK”

 

Klub Turystyki Motorowej PTTK “KRAK”

Krak

Kontakt:
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1

tel. 26-113-12-00 wew. 105, faks: 26-113-12-01
email: ow.pttk.krakow@wp.pl

 

Zarząd Klubu:
Prezes: Antoni MARCHWICKI
Skarbnik: Tadeusz ZADROŻNY
Członek: Leopold SIKORA

 

Klub Turystyki Motorowej PTTK „KRAK” jest klubem działającym  w strukturach Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.
Głównym zadaniem Klubu jest propagowanie turystyki motorowej i krajoznawstwa przez organizowanie imprez turystycznych polegających na zwiedzeniu interesujących zakątków naszego kraju przy wykorzystaniu prywatnych samochodów członków Klubu.
Organizujemy obecnie rocznie 4-6 własnych imprez samochodowych, autokarowe wycieczki krajoznawcze oraz spotkania Klubowe.
Staramy się uczestniczyć w imprezach innych klubów , oraz organizowanych przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.
Członkiem Klubu może zostać każdy członek PTTK, bez względu na to, w którym Oddziale lub Kole PTTK opłaca składki członkowskie.
Klub nasz liczy obecnie 42 osoby. Kadrę programową Klubu stanowi 3 Zasłużonych oraz 7 zwyczajnych Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.
Przy Klubie działa jedyny w województwie małopolskim Terenowy Zespół Weryfikacyjny Motorowej Odznaki Turystycznej PTTK
Zapraszamy wszystkich chętnych do naszego Klubu.