Władze Oddziału

Władze
Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema
wybrane na Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 14 I 2017 r.

na kadencję 2017-2021

Zarząd Oddziału
Prezes: Ryszard KACZMAREK
Wiceprezes d/s programowych  Edward FIETKO
Wiceprezes d/s organizacyjnych  Anna KORFEL
Skarbnik: Anna MIECHOWSKA
Sekretarz: Ewa KACZMAREK
Członek: Krystyna TŁUSZCZ

Komisja Rewizyjna
Prezes: Paweł REJMER
Członek: Jerzy JURENCZYK