Kronika

zarzad   Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie podczas planowania
działalności turystycznej na 2014 r. – Klub 2 KZ, 22. 10. 2013 r.