Test

Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im gen Józefa Bema w Krakowie

 

 

Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie
wybrany na Zjeździe w dniu 03.02.2013 r.
Imię i Nazwisko Funkcja
Leszek GOŁĘBSKI Prezes
Czesław Jan PANEK Wiceprezes
Marta KRUPA Sekretarz
Ewa KACZMAREK Skarbnik
Przemysław JOŃCZYK Członek Zarządu
Anna MIECHOWSKA Członek Zarządu
Elina BANAŚ Członek Zarządu
Andrzej STEGIENKO Członek Zarządu
Czesław WÓJCIK Członek Zarządu
Edward FIETKO Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej
wybranej na Zjeździe Oddziału w dniu 03.02.2013 r.
Imię i Nazwisko Funkcja
Tadeusz ZADROŻNY Prezes
Marian NOCOŃ Członek Komisji
Jan WILANOWSKI Członek Komisji

 

Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie skupia w swej strukturze:

– Klub Przewodników Turystycznych: prezes – Leszek Gołębski

– Klub Turystyki Motorowej „Krak”: prezes – Antoni Marchwicki

 

 

Skład wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.01.2013r
Imię i Nazwisko Funkcja
Antoni Marchwicki Prezes Klubu
Jacek Kapusta Wiceprezes
Jan Popiel Sekretarz
Leopold Sikora Skarbnik
Józef Wołek Członek Zarządu

 

– Karpacki Klub Górskiej Turystyki Jeździeckiej: prezes – Jan Wilanowski

– Wojskowe Koło PTTK przy Klubie Wojsk Specjalnych w Krakowie:prezes – Zbigniew Pulit

– Wojskowe Koło PTTK przy Klubie Centrum Przygotowań do MisjiZagranicznych w Kielcach: prezes – Krystyna Tłuszcz