Zespół Weyfikacyjny Odznaki Krajoznawczej

Skład Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki Krajoznawczej:
Jecek KAPUSTA – IKR
Antoni MARCHWICKI – IKP
Lidia POPIEL – IKR
Leszek GOŁĘBSKI – IKR

Zespół Weryfikacyjny w ramach swoich uprawnień weryfikuje Regionalną Odznakę Krajoznawczą w stopniach brązowym i srebrnym. Odznaki turystyczno – krajoznawcze “Śladami gen. Józefa Bema”, “Twierdza Kraków”, “Szlak Architektury Drewnianej – Małopolska”.

 

Książeczki/Kroniki można składać i odbierać w godzinach pracy Biura Oddziału lub przesyłać korespondencją pocztową na adres:
Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1
z dopiskiem “Weryfikacja Odznaki”