Historia

Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie jest organizacją społeczną skupiającą turystów wojskowych i cywilnych, którego prekursorami byli turyści wojskowi skupieni w kołach turystycznych zawiązanych i działających w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przy Klubie Garnizonowym w Krakowie. Koła te podporządkowane były w tym okresie Oddziałowi Krakowskiemu PTTK.

Zjazd założycielski Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie odbył się 3 listopada 1978 roku. Podjęto wówczas uchwałę o powołaniu Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie, imienia gen. Józefa Bema. Oddział swoja działalnością objął środowiska wojskowe Garnizonu Kraków i jednostek wojskowych podległych pod Sztaby stacjonujące w Krakowie. W Zjeździe założycielskim wzięło udział 54 członków.
Po kilku latach starań oddział uzyskał osobowość prawną

W latach 1978 – 1985 członkowie Oddziału uczestniczyli w licznych imprezach centralnych ( Centralny Zlot Turystów WP, CZAK) oraz imprezach i wycieczkach organizowanych przez ogniwa PTTK w Krakowie.
W latach 1986 – 1988 zorganizowano obóz wędrowny na Słowacji, rajd na raty
“ Groty Podkrakowskie”, rajd “ 7 Wierchów ”, a ponadto 30 wycieczek górskich, 28 wycieczek nizinnych, 4 odczyty, 2 wystawy, 1 konkurs piosenki turystycznej oraz wiele wycieczek autokarowych. W latach 1989 – 1991 rozpoczęto organizowanie konkursu
“ Najaktywniejszy turysta roku ”. W 1990 roku zainicjowano “ Zlot Turystyczny Szlakiem gen. Józefa Bema”, który od kilku już lat jest imprezą ogólnopolską. W 1992 roku rozpoczęto organizowanie
“ Wiosennego Zlotu Turystów Wojskowych – Puszcza Niepołomicka ”, który nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Wraz ze sformowaniem Krakowskiego Okręgu Wojskowego Oddział Wojskowy PTTK zaczął funkcjonować przy Klubie Krakowskiego Okręgu Wojskowego, a po przeformowaniu w Korpus przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie,
W 2002 roku zorganizowano I Rajd Szlakiem “ Twierdzy Kraków ” i corocznie do roku 2010 odbywały się dwie jego edycje z udziałem licznej grupy miłośników fortyfikacji z całego kraju. Od 2011 roku rajd odbywa się raz w roku.

W latach 1993 – 1999 Oddział był organizatorem “ Centralnych Rajdów Turystycznych Wojska Polskiego na orientację – Bieszczady ” Od roku 1998 jest organizatorem “ Rodzinnego Rajdu Górskiego Wojska Polskiego”, a od 1999 współorganizatorem Rodzinnych Zawodów Strzeleckich Wojska Polskiego. W tym też roku ruszyła organizacja zimowych i letnich obozów dla dzieci i młodzieży
w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Zakopane – Kościelisko”.
Trzykrotnie, w roku 1995, 2002 i 2009 roku organizował Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego oraz w 2003 roku Seminarium Krajoznawcze WP. Prężnie działający Klub Turystyki Motorowej „KRAK” organizuje liczne rajdy samochodowe m.in. – „Jurajskim Szlakiem”, „ Rajd Świętokrzyski”, a w 2010 r. był gospodarzem Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej – Dobczyce 2010

Z inicjatywy członków Oddziału, w celu popularyzacji szlaków turystycznych, obiektów i bohaterów narodowych ustanowione zostały trzy odznaki turystyki kwalifikowanej:

  • Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK “Śladami gen. Józefa Bema” – 3 stopniowa
  • Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Twierdza Kraków” – 3 stopniowa
  • Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Szlakiem Architektury Drewnianej – Małopolska” – 5 stopniowa.

Za aktywną działalność w środowisku wojskowym Oddział został wyróżniony:

  •  w roku 2003 na Centralnym Zlocie Turystów Wojska Polskiego „Ustka 2003” Dyplomem za aktywną działalność turystyczną, krajoznawczą i rekreacyjno-sportową na rzecz środowiska wojskowego,
  • w roku 2010 na Centralnym Zlocie Turystów Wojska Polskiego „Kaszuby 2010” tytułem Najlepszego Oddziału Wojskowego PTTK roku.

W rocznicę 30 lecia powołania Oddziału został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką PTTK.