Klub Turystyki Górskiej “DIABLAK”

Klub Turystyki Górskiej “DIABLAK”
im. płk. Tadeusza Korniłowicza

Obraz3

Kontakt:
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1

e-mail: ktg.diablak@wp.pl

Zarząd Klubu
w kadencji 2016-2020:
Prezes:
Skarbnik: Wojciech GRZYB
Sekretarz: Weronika JOŃCZYK