Twierdza Kraków

otktk_brotktk_sr

REGULAMIN

ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„TWIERDZA KRAKÓW”

 1. Odznaka Twierdza Kraków jest odznaką turystyczno-krajoznawczą ustanowioną w 2002 roku przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie na podstawie paragrafu
  21 punkt 9 Statutu Oddziału w celu popularyzacji historii powstania Twierdzy Kraków, ludzi i miejsc z nią związanych, jej dziejów, z uwzględnieniem roli jaką spełniała w czasie I wojny światowej.
 2. Twierdza Kraków to jedna z najlepiej zachowanych fortyfikacji dziewiętnastowiecznej Europy, to zespół ponad 130 niemal kompletnych obiektów i budowli obronnych. To także, szerzej nieznane, dwie bitwy o Kraków stoczone w listopadzie i grudniu 1914 r., w których łącznie poległo ponad 60 tys. żołnierzy, w tym wielu Polaków walczących w armiach zaborczych. Był to punkt zwrotny w działaniach wojennych na froncie wschodnim. Na przedpolach twierdzy, w całej Małopolsce, zachowały się liczne ślady tych walk, które są godne poznania
  i upamiętnienia.
 3. Odznaka jest trzystopniowa. Wszystkie stopnie odznaki – brązowy, srebrny
  i złoty – tłoczone są w metalu; kształtem i symboliką nawiązują do odznak pamiątkowych
  z okresu I wojny światowej.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej
  i odznakami krajoznawczymi.
 6. Odznakę w stopniu brązowym można zdobywać dwoma sposobami:
  1. zbiorowo:
   • poprzez dwukrotny udział w Rajdzie Szlakiem Twierdzy Kraków organizowanym przez Oddział Wojskowy, potwierdzony certyfikatem.
  2. indywidualnie:
   • poprzez zwiedzenie co najmniej 25 obiektów fortecznych lub koszarowych Twierdzy Kraków. Podstawą weryfikacji odznaki brązowej zdobywanej indywidualnie jest dzienniczek prowadzony w dowolnej formie, w którym powinny znajdować się: dane personalne z adresem, daty wycieczek z krótkim opisem zwiedzanego obiektu
    i potwierdzeniem w formie pieczątki (może być z pobliskiego obiektu), fotografii, szkicu obiektu lub podpisem przewodnika. Dzienniczek wycieczek stanowi własność zdobywającego i po weryfikacji zostanie zwrócony,
   • wykaz obiektów wraz z opisem zawiera m.in. przewodnik: Henryk Łukasik, Andrzej Turowicz „Twierdza Kraków – znana i nieznana” T 1-3. Wyd. Arkadiusz Wingert.
  3. Wyższe stopnie odznaki zdobywa się tylko poprzez uczestnictwo w wycieczkach zbiorowych, w ramach rajdu „Szlakiem Twierdzy Kraków”.
   1. odznakę w stopniu srebrnym można zdobyć biorąc udział w 4 rajdach potwierdzonych certyfikatami.
   2. odznakę w stopniu złotym można zdobyć biorąc udział w 6 rajdach potwierdzonych certyfikatami.
   3. certyfikaty uzyskane przy zdobywaniu stopni niższych zalicza się do zdobywania stopni wyższych.
  4. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w ochronę i popularyzację Twierdzy Kraków, Zarząd Oddziału może przyznać odznakę honorowo.
  5. Weryfikacja odznak następuje raz w roku, w IV kwartale.
  6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do zespołu weryfikującego odznakę. Jego siedzibą jest Oddział Wojskowy PTTK, ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków,
   261 131 200 wew. 105.
  7. Zmodyfikowany regulamin został uchwalony 24.10.2017 r. przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.