Władze Oddziału

Władze
Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema
wybrane na Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 04.07.2022 r.

na kadencję 2022-2025

Zarząd Oddziału
Prezes: Robert STÓJ
Wiceprezes d/s programowych  Edward FIETKO
Wiceprezes d/s organizacyjnych  Ewa KANIA
Skarbnik: Piotr KOCIOŁEK
Sekretarz: Weronika JOŃCZYK
Członek: Renata ŻĄDŁO
Członek: Bogusław BEDNARCZYK
Członek: Mateusz NOCULA
Członek: Józef JASKULSKI

Komisja Rewizyjna
Prezes: Edward MAJECKI
Wiceprezes: Elżbieta TRZCIONKA
Sekretarz: Dorota TOBIASZ