Komisja Krajoznawcza

Skład Komisji Krajoznawczej:
Antoni MARCHWICKI /IKP/ – Przewodniczący
Anna MIECHOWSKA /IKR/ – Sekretarz

Kontakt:
Komisja Krajoznawcza
Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa BEMA
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl