Kontakt

Adres do korespondencji:
Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa BEMA
ul. Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków

tel. 261-131-200, wew. 106
tel/faks: 261-131-201.
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl
NIP: 676-21-73-274
REGON: 350526142

Konto Bankowe:

PeKaO SA O/Kraków
Nr rachunku: 20 1240 4533 1111 0000 5425 7025