Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT

Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT
przy Klubie Turystyki Motorowej PTTK “KRAK”

U nas zweryfikujesz książeczki:

 1.  Młodzieżowej Odznaki “Turysta Motorowy” w ramach zdobywania stopni:
  • brązowej TM
  • srebrnej TM
  • złotej TM
 2. Motorowej Odznaki Turystycznej w ramach zdobywania stopni:
 • popularnej MOT
 • małej brązowej MOT
 • małej srebrnej MOT
 • małej złotej MOT

Odznaki MOT w stopniu dużym brązowym, dużym srebrnym i dużym złotym weryfikuje wstępnie weryfikator Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego MOT, wypełnia protokół i przesyła do Referatu Weryfikacyjnego KTM ZG PTTK, który przyznaje odznakę i wydaje legitymację.

Aktualny Regulamin MOT znaleźć można klikając w poniższy link: Regulamin MOT

Książeczki można przynosić i odbierać w godzinach dyżurów biura Oddziału lub przesyłać tradycyjną korespondencją pocztową na adres:

 

Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa BEMA
Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1

z dopiskiem “Weryfikacja MOT”

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z weryfikatorem Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego MOT kol. Jackiem KAPUSTĄ, e-mail: jacekkapusta38@wp.pl